Friday, 30 January 2015

Serveriteenused

Serveriteenused & veebimajutusKoduleht- ettevõtte visiitkaartKodulehe valmistamine on esimene samm, kuidas oma teenuseid ja tooteid kättesaadavamaks muuta. Sealt edasi on võimalik kasutada erinevaid e-turunduse lahendusi, et müügitööd veelgi hõlbustada.

Tihtipeale levib arusaam, et kodulehe valmistamise puhul on tegemist keeruka infotehnoloogilise projektiga. Ei teata, milline protsess välja näeb ning milliseid võimalusi pakutakse. Teenuse tellijal võib esineda hulgaliselt küsimusi, millele peakski vastuseid saama.

 Millega tuleks arvestada ja millist eeltööd ootab teilt teenusepakkuja, et pakkuda parimat toodet?

Toimiva kodulehekülje loomisel on programmeerimine ning tehnoloogia teisejärguline. Suurem tähelepanu tuleb koondada projekti eeltööle ehk analüüsile, kuna tihti ei ole kliendi soovid ja nõudmised kõige efektiivsemad – siinkohal tasub usaldada kogenud IT firmat, kelle soovitused ja tähelepanekud tulevad kahtlemata kasuks.  Oluline on püstitada eesmärk, mida üks või teine asi saavutama peaks. Ei tohiks alahinnata projekti kiirlaenud analüüsimisprotsessi, mille vastu eksivad tihti nii IT ettevõtted kui ka tulevased lehekülgede omanikud, nõudes või pakkudes kujunduskavandeid ning valmislahendusi, analüüsimata antud projekti eesmärke ja vajadusi. Vältimaks lehekülje laialivalgumist, tuleb projektiga seonduvad eesmärgid reastada tähtsusjärjekorda, analüüsides kõiki eesmärke eraldi ning lõpptulemuseks siduda need ühtseks tervikuks. Selle tulemusena valmiv toote kirjeldus  hoiab kokku  tööks kuluvat aega ja raha.

Kodulehe kogumaksumus lähtub üldjuhul ajakulust, mis kulub veebilehe valmistamisele, mistõttu on soovitatav olla väga täpne ja põhjalik üksikdetailide kirjeldamises. Veebi valmistamise teenust pakkuvad ettevõtted müüvad oma töötundi Eestis keskmiselt hinnaga 600 - 900 krooni tunnis.

Äärmiselt oluline komponent on veebilehe kujundus, mille loomisel tuleks pöörata tähelepanu sellele, kuidas muuta informatsioon võimalikult lihtsalt kättesaadavaks. Korrektselt kujundatud ja struktureeritud kodulehekülg pakub külastajale õigesti sõnastatud tekstilist informatsiooni ja sobivat pildimaterjali. Kujunduse loomisel lähtutakse tehnoloogilistest valikutest. Laias laastus otsustab tellija ka kujunduse loomisel kahe põhisuuna vahel – hallatav või animeeritud lehekülg.

Tähtis on selgeks teha, kas ja kui palju on tulevikus tarvis lehekülge hallata ning milline on ajakulu. Enamike ettevõtete kodulehed on üles ehitatud sisuhaldustarkvarale (CMS – Content Managment System), mis võimaldab loodud lahendust iseseisvalt hallata. Selleks kasutatakse spetsiaalselt loodud administreerimisliidest ning erialast väljaõpet antud juhul vaja ei lähe. Kirjeldatud moodus võib osutuda taskukohasemaks väiksematele ettevõtetele, kuna projekti eelarves saab arvestada ühekordse väljaminekuga, mis tehakse toote loomisel. Kui sooviks on soetada liikuv ning välimuselt efektne lehekülg, tuleb arvestada, et hallatavuse võimalikkus enda poolt on märksa väiksem ning rahaline kulu hilisemal administreerimisel jällegi suurem, sest tõenäoliselt tuleb haldamine tellida uuesti mõnelt teenusepakkujalt. Analüüsides koos valmistajaga loodava projekti vajadusi, on võimalik leida kuldne kesktee hallatavuse ja ilusa liikuvuse ning visuaalse külje vahel.

Mahukamate internetilahendustega kaasneb üldjuhul vajadus reglaarse hoolduse ja arenduse järele, mida vajavad ka suuremad koduleheküljed nagu näiteks portaalid, e-poed, intranetid ja teised võimalikud lahendused. Toote looja ning hooldaja võiks olla üks ja sama IT ettevõte, kuna reeglina on raskendatud teiste poolt loodud lahenduste hooldus ja arendus.

Keda valida?

Eelkõige tuleks selgeks teha, mida üldjoontes vajatakse. Kui tellimusega tuleks ka edaspidi tegeleda, peaks leidma pakkuja, kellelt saadakse võimalikult mitmekesist teenust - näiteks lahenduse valmistamine, selle majutus, hiljem lahenduse redigeerimine ja arendamine ning konsultatsioonid. Mida usaldusväärsem partner ning pikem koostöö, seda tõhusamat ning kindlamat teenust ka saadakse.Edward Rebane,

www.dreamcom.eeArtikkel ilmus Eesti Päevalehe ja Media Planet'i lisaväljaandes IT.

No comments:

Post a Comment